Licznik wizyt:
 
Ważne dla nas
 
 
Porozumienie
 
Dnia 23 listopada 2019 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Wypoczynkowym ALKA Sun Resort w Ustroniu Morskim a Zarządem Głównym KZEiR SW, upoważniające m.in. emerytów i rencistów SW do rabatu w wysokości 15% przy zakupie pobytu w Ośrodku.
W załączeniu treść porozumienia w zakładce:
Do pobrania,zdjęcia, 2019, oferta wypoczynku 20191205 pdf

inf. Biuro ZG

 
Opublikowano: 2019-12-05 @ 08:54 Komentarze (0)
 
Konta bankowe dla kół terenowych
 
Łódź, 9 lipca 2019 r.
KZEiR- 101/2019

Pani Przewodnicząca
Pan Przewodniczący
Koła Terenowego KZEiR SW
przy AŚ/ZK/OISW/OZ/COSSW
w …...........................................


W związku z licznymi zapytaniami kół terenowych o możliwość założenia konta bankowego, mającego na celu gromadzenie środków finansowych koła oraz ułatwienie procedur refundowania przez dyrektorów jednostek części kosztów z funduszu socjalnego, a także rozliczania się przez koła (jako organizatorów imprez) z usługodawcami – koniecznością staje się posiadanie przez koła terenowe indywidualnych rachunków bankowych, które umożliwiają dokonywanie w tym zakresie obrotu bezgotówkowego.
Ponieważ problem ten – z uwagi na aktualne zasady obrotu finansowego – sygnalizowany jest przez coraz większą liczbę kół, Zarząd Główny podjął starania mające na celu rozwiązanie i uregulowanie tego problemu.
Tylko KZEiR SW posiada osobowość prawną – ma nadane numery REGON i NIP oraz rejestrację w KRS, spełniając tym samym podstawowe wymagania banków niezbędne do założenia konta (rachunku indywidualnego) dla Związku.
Mając na uwadze sygnały płynące z kół i związane z tym problemy, Biuro ZG dokonało rozeznania rynku usług bankowych w zakresie możliwości zakładania przez koła terenowe indywidualnych rachunków bankowych. Rozpoznanie tych możliwości dokonano w szeregu bankach, działających w obrocie finansowym w Polsce. Wzięto pod uwagę wysokość kosztów prowadzenia rachunku, dostępność sieci placówek danego banku na terenie kraju, wysokość środków finansowych wymaganych przez poszczególne banki niezbędnych do otworzenia rachunku oraz całokształt zakresu innych ograniczeń finansowo-regulaminowych uniemożliwiających w ogóle otworzenie indywidualnych rachunków przez koła terenowe.
Z przeprowadzonego rozeznania i uwzględnienia wszystkich wspomnianych elementów – jedynym bankiem spełniającym nasze wymogi i oczekiwania oraz przedstawiającym najkorzystniejszą ofertę jest Bank Pocztowy. Podjęte przez Biuro ZG rozmowy i działania pozwoliły na ustalenie zasad i możliwości otwierania indywidualnych rachunków bankowych przez

więcej >>
Opublikowano: 2019-07-11 @ 09:35 Komentarze (0)
 
Informacja prawna
 
Na stronie internetowej www.fssm.pl znajduje się informacja prawna, dotycząca możliwości i warunków zawieszenia pobierania naszego świadczenia emerytalnego lub rentowego na rzecz prawa do emerytury lub renty z ZUS.

inf. Biuro ZG

 
Opublikowano: 2019-07-11 @ 08:49 Komentarze (0)
 
Pismo do Przewodniczących KT
 
Łódź, 10 czerwca 2019 r.KZEiR – 94 /2019
Pani/Pan
Przewodnicząca/Przewodniczący
Koła Terenowego KZEiR SW
przy AŚ/ZK/OISW/OZ/COSSW
w …..............................................


W załączeniu przesyłam uchwały Zarządu Głównego, podjęte na posiedzeniu w maju br., dotyczące m.in. przyjęcia bilansu Związku za rok 2018, wprowadzenia nowego wyróżnienia dla osób spoza Związku, apelu w/s ufundowania sztandaru naszej organizacji, zmiany wysokości składek członkowskich i inne.
Zarząd Główny wyróżnił ponadto – na wnioski kół terenowych – odznakami „Zasłużony dla Związku” 37 osób. Odznaki otrzymali koleżanki i koledzy z kół terenowych przy: ZK Dubliny, COSSW w Kaliszu, AŚ Katowice, AŚ Lublin, ZK Nowogard, ZK Nysa, AŚ Poznań, AŚ Radom, OZ Szczytno i AŚ Wejherowo.
Jednocześnie w trakcie posiedzenia odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor oraz Główną Księgową Biura Emerytalnego SW, na którym zostało omówione szereg spraw i zagadnień, w tym m.in. możliwości kontaktów emerytów i rencistów z Biurem Emerytalnym (zasygnalizowano trudności, jakie występowały w ostatnim okresie), omówiono także przepisy nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23. 11. 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz.U. Z dnia 10. 12. 2018 r., poz. 2299). Przedstawiciele Biura Emerytalnego odpowiadali na szereg pytań. Ze strony Zarządu Głównego padła propozycja wydania przez Biuro Emerytalne, wraz z Biurem Kadr i Szkolenia CZSW wytycznych w tym zakresie, celem ujednolicenia procedur rozliczania wykorzystania środków finansowych z funduszu socjalnego. Niestety z BKiS CZSW nie było nikogo. Aktualna kwota funduszu przypadająca na jednego emeryta wynosi 182,96 zł.

więcej >>
Opublikowano: 2019-06-18 @ 08:13 Komentarze (0)
 
Ubebezpieczenie na Życie - MENTOR
 
Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaną przez Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej informacją o podpisaniu umowy nowego grupowego programu ubezpieczeń na życie dla byłych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej (Emeryt 5.0), chcielibyśmy przekazać Państwu istotne wskazówki .
Osoby, które dotychczas nie były ubezpieczone w ramach grupowego ubezpieczenia na życie PZU Życie SA dla byłych pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej w aktualnym programie Emeryt SW 2012, mogą jeszcze przystąpić, przez czas jego obowiązywania. Nie mamy informacji dot. konkretnej daty zamknięcia programu Emeryt SW 2012, jednakże sugerujemy, aby potencjalnie zainteresowani ofertą, dopełnili formalności przystąpienia do 20 lipca 2019. Z oferty tej mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 69 roku życia (w programie można uczestniczyć do 70 roku życia) i są w stanie udokumentować, że będąc zatrudnione w jednostkach SW jako funkcjonariusze lub pracownicy SW były ubezpieczone w ramach PZU Życie SA. Dla osób, które przystąpią do programu, będą miały zastosowanie karencje – oznacza to, że przez czas karencji, nie będą wypłacane świadczenia :
- zgon naturalny – 6 miesięcy
- wystąpienie ciężkiej choroby – 90 dni
- operacje chirurgiczne – 180 dni
- leczenie szpitalne – 30 dni
Karencje nie dotyczą zdarzeń będących skutkiem nieszczęśliwych wypadków.
Prawdopodobne po wakacjach, program Emeryt SW 2012 zostanie zamknięty i zacznie obowiązywać nowy – Emeryt 5.0. Do programu Emeryt 5.0 będą mogły przystąpić tylko te osoby, które były objęte programem Emeryt SW 2012 (przystąpienie w pierwszym miesiącu – bez karencji, wszyscy zostaną poinformowani pisemnie przez Mentor SA o konieczności wybrania wariantu i spisania nowej deklaracji) oraz funkcjonariusze i pracownicy, którzy na bieżąco odchodzą z jednostek SW.

więcej >>
Opublikowano: 2019-06-06 @ 10:14 Komentarze (0)
 
Zwolnienie z opłat RTV
 
W załączeniu przesyłam do rozpropagowania dokumenty dotyczące możliwości zwolnienia z opłat abonamentowych RTV. Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór
oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej. To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych
brutto. Wysokość tej kwoty wynika z ostatniego komunikatu Prezesa GUS z 9 lutego 2017 roku. Wszystkie emerytury i Kolejny komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku będzie
opublikowany najprawdopodobniej 9 lutego 2018 roku, a zatem z dniem 1 marca 2018 kolejne osoby będą mogły skorzystać ze zwolnienia od opłat abonamentowych.
renty równe i niższe od kwoty 2023,60 złotych brutto kwalifikują do zwolnienia z opłat abonamentowych.
Z pozdrowieniami!

Prezes ZG SEiRP Antoni Duda

 
Opublikowano: 2017-11-28 @ 08:26 Komentarze (0)
 
Informator
 
w załączeniu Informator Kancelarii Prawnej o zasadach odwołania się od decyzji zmniejszenia zaopatrzenia emerytalnego, wynikającego z Ustawy dezubekizacyjnej na stronie: do pobrania/pisma/fssm informator_a.karnicka

 
Opublikowano: 2017-04-21 @ 10:46 Komentarze (0)
 
Pismo Podsekretarza Stanu MS
 
Pismo dotyczy wykonywania zawodu pracownika ochrony osób i mienia przez funkcjonariuszy-emerytów SW bez konieczności zdawania egzaminów.

 
Opublikowano: 2015-11-10 @ 10:16 Komentarze (0)
 
Wypoczynek w Ośrodkach Wojskowych
 
Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen Jacek Włodarski
podpisał porozumienie z Kwatermistrzem Wojska Polskiego. Emeryci SW mogą korzystać z wczasów w ośrodkach wojskowych w takiej samej cenie, jaka jest podana w ofercie "MON - DLA EMERYTÓW WOJSKOWYCH",
szczegóły: www.rewita.pl

 
Opublikowano: 2014-08-06 @ 10:38 Komentarze (0)
 
Legitymacje rodzinne
 
Poseł A. Ostrowski wystosował pismo do Pani Marszałek Ewy Kopacz w sprawie wydawania legitymacji rencisty przez osoby pobierające rentę rodzinną.

więcej >>
Opublikowano: 2014-08-04 @ 08:17 Komentarze (0)
 
Wypłata Swiadczeń Emerytalnych
 
W związku z licznymi telefonami, dotyczącymi wypłaty świadczeń w maju br., przypominamy, że realizacja wypłat świadczeń jest dokonywana przez Biuro Emerytalne do 5 dnia każdego miesiąca, za który świadczenie przysługuje. Informacja ta zawarta jest również w przesłanej przez Biuro indywidualnej "Decyzji emerytalnej".

Biuro ZG

 
Opublikowano: 2014-06-03 @ 12:24 Komentarze (0)
Copyright 2008-2020 Agencja AgatArt - Adam Owczarek